top of page

אבקת אקריל, נוזל אקריל חומרים וציוד לבניית ציפורניים 

התרוממות של ציפורניים מלאכותיות ונפילתם הן רק חלק מהשלכות שימוש ב אבקה אקריל ו- נוזל אקריל לא איכותיים.

 

שימוש ב אבקת אקריל ו- נוזל אקריל איכותי הינו חשוב מאוד.
התרוממות של ציפורניים מלאכותיות ונפילתם הן רק חלק מהשלכות שימוש ב אבקה אקריל ונוזל אקריל לא איכותיים.

 

bottom of page