+קורסים לגילאי 50

קורסים במימון קרן ממשלתית בשיתוף משרד הכלכלה-תמ"ת
 הקורסים מיועדים לגברים בגילאי 50 עד 65, ונשים בגילאי 50 עד שנתיים לפני גיל
פרישה, וזאת בתנאי שהם מועסקים לפחות 7 שנים ב"מקצוע שוחק",  או עובדים מתחת לגיל 50 אשר צברו 20 שנות וותק במקצוע שוחק, כהגדרתו בהסכם בין המדינה לבין הקרן 
הקרן נועדה לסייע לעובדים מבוגרים להישאר במעגל העבודה, על ידי הכשרות והסבות מקצועיות לעובדים המוכרים כבעלי מקצועות שוחקים
לקבלת טופס בקשת השתתפות ובדיקת זכאות מלאו פרטים

הקורסים המוצעים

 לפרטים נוספים: 08-9318103