top of page

גלריית כיתת לימוד

 

תמונות מכיתת הלימוד ב "אופז ניילס" רחובות בקורס בניית ציפורניים

 

תלמידות בקורס בניית ציפורניים

תלמידות בקורס בניית ציפורניים

קורס ציפורניים במרכז ההדרכה אופז ניילס ברחובות

קורס בניית ציפורניים

קורס בניית ציפורניים

קורס בניית ציפורניים באופז ניילס ברחובות

קורס ציפורניים

קורס ציפורניים

תלמידות במבחן עיוני של משרד הת"מת, הקורסים מוכרים לעולים חדשים על חשבון משרד הקליטה

בניית ציפורניים

בניית ציפורניים

תלמידה בקורס בניית ציפורניים

מריחת לק

מריחת לק

תלמידה בקורס ציפורניים מורחת לאק בסיום בניית ציפורניים בשיטת האקריל.

הדגמה של המורה

הדגמה של המורה

הסבר לתלמידה בקורס בניית ציפורניים כיצד לאחוז פצירה ולעבוד בצורה נכונה.

עבודה במכונת שיוף

עבודה במכונת שיוף

מכונת שיוף חשמלית בקורס בניית ציפורניים.

לימוד עיוני

לימוד עיוני

בקורס בניית ציפורניים הלימודים עיוניים ומעשיים

עבודה על אצבעות פלסטיק

עבודה על אצבעות פלסטיק

התנסות בקורס בניית ציפורניים על אצבעות פלסטיק

הדרכת בניית ציפורניים

הדרכת בניית ציפורניים

הדרכה על ידי המורה בקורס בניית ציפורניים באופז ניילס

כיתת לימוד

כיתת לימוד

הקבוצות בקורס בניית ציפורניים קטנות עד 6 תלמידים

bottom of page