בנייה באקריל וטבילה

תלמידות הקורס לומדות את כל שיטות הבנייה הקיימות