אופז ניילס במעון ויצו

יום התנדבות לנשים עובדות במעון ויצו